Farklı ülkelerden insanlar daha yüksek yaşam kalitesi ve daha iyi fırsatlar için Dubai’ye taşınıyor. Dubai, bir iş kurmak ve başarılı olmak için en iyi fırsatları sunuyor.

İşletmenizi kapattığınızda bazı evrak, kayıt ve yasal işlemlerin yapılması gerekecektir. Bunlar, şirketinizin sorunsuz bir şekilde kapanmasını ve daha sonra para cezalarına maruz kalmamanızı sağlamak içindir.

Bir şirketin tasfiye süreci, devlet kurumlarından birçok belge, sertifika ve izin gerektirir. Size yardımcı olacağız ve tüm sorularınızı cevaplayacağız.

Tasfiye işlemi için noter tasdikli genel kurul tutanağı hazırlamanız gerekmektedir. Böylece şirketin tasfiyesi onaylanır. Ayrıca, bir tasfiye memuru atanmasına ilişkin bildirimler eklenmelidir.

  • Tasfiyeyi kabul ettiğiniz tasfiye memuru tarafından düzenlenmiş bir belge hazırlayın (denetçi sicil belgesi, noter tasdikli imza, işletme ruhsatı kopyası)
  • Kayıt ve lisans başvuru formunu doldurun
  • DED’de bir hukuk müşaviri, şirketin belgelerini ve tasfiye belgelerini ve ayrıca gözden geçirildikten sonra tasfiye memurunun atanmasını onaylayacaktır.
  • Şirketin feshi için bir ödeme makbuzu düzenlenecektir. Ücretler ödendikten sonra fesih belgeleri düzenlenir.
  • Yerel Arap gazetelerinde tasfiye duyurusunu yayınlayın. Bu, taleplerin veya şikayetlerin sunulması için 45 gün vermelidir.